Bảng giá bánh trung thu

Mã Số Loại Bánh Đơn Giá Số Lượng Đơn Vị Thành Tiền (VNĐ)
Ballad Of Mooncake
102 Bánh Hạt Sen Hoàng Kim 168,000 Cái 0
107 Bánh Khoai Tím Hoàng Kim 168,000 Hộp 0
108 Bánh Đậu Đỏ Hoàng Kim 100,000 Hộp 0
Bánh hạt sen
101 Bánh Mocha Milk Tea 168,000 Cái 0
105 Bánh Trung Thu Trà Xanh 168,000 Cái 0
Bánh đậu đỏ
103 Bánh Ngũ Sắc Hoàng Kim 168,000 Cái 0
Bánh kim sa
93 Bánh Trung Thu Kim Sa 168,000 Cái 0
104 Bánh Kim Sa Mè Đen 168,000 Hộp 0